Prvých 7 sekúnd je kľúčových

Prvých 7 sekúnd je kľúčových