Tyzdenny prehlad zakonov

17, 18 týždeň – prehľad schválených zákonov

Dobré vedieť, čo sa stalo. Prinášame týždenný prehľad zákonov schválených v 17, 18 týždni 2018.

1. Nahlasovanie údajov o cestujúcich leteckými dopravcami

Platnosť od 25.05.2018, číslo zákona/novely: 171/1993 Zákon o Policajnom zbore

Leteckí dopravcovia budú mať povinnosť zasielať záznamy o cestujúcich (ďalej len „údaje PNR“) Policajnému zboru (PZ) 48 až 24 hodín pred plánovaným odletom a bezprostredne po ukončení nástupu cestujúcich na palubu.

Leteckí dopravcovia už údaje PNR o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Budú zároveň povinní informovať cestujúcich o prenose ich údajov z rezervačných systémov a podobných systémov PZ na ďalšie spracovanie.

Letecký dopravca si môže zvoliť pre zasielanie informácií formát a kanál a oznámi ho Policajnému zboru, ktorý bude údaje prijímať vo forme zvolenej daným leteckým dopravcom.

V prípade, ak letecký dopravca nepoužíva jeden z možných formátov, Ministerstvo vnútra SR vybuduje technické prostredie na prenos údajov PNR, cez ktoré bude možné posielať dané údaje. Úprava sa dotkne 24 leteckých dopravcov.

2. STK a PEK budú musieť investovať do technologického vybavenia

Platnosť od 20.05.2018, číslo zákona/novely: Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Nový zákon o cestnej premávke prináša komplexnú úpravu a v porovnaní s predchádzajúcou úpravou sa zmeny dotknú predovšetkým technickej a emisnej kontroly, kontroly originality, procesu schvaľovania vozidiel a dokladov.

V nadväznosti na zákon o cestnej premávke a súvisiace vyhlášky čakajú stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly investície do nového technologického vybavenia, najmä z dôvodu:

  • predĺženia doby ukladania videa na staniciach technickej kontroly (pridanie ďalšej prehľadovej kamery a ukladanie z viacerých kamier),
  • doplnenia technického vybavenia kontrolných liniek – osobných i nákladných (napr. otočná plošina, skúšačka zavesenia a uloženia kolies, čítačka OBD, nápravové váhy),
  • doplnenia záznamových zariadení, softvérových úprav a zvýšenia kapacity diskových polí na pracoviskách emisnej kontroly,
  • nákupu mobilného záznamového zariadenia.

3. Povinné nahlasovanie údajov do nových registrov cestných vozidiel

Platnosť od 20.05.2018, číslo zákona/novely: Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Nový zákon o cestnej premávke prináša komplexnú úpravu a v porovnaní s predchádzajúcou úpravou sa zmeny dotknú predovšetkým technickej a emisnej kontroly, kontroly originality, procesu schvaľovania vozidiel a dokladov.

Nový zákon taktiež zavádza nové registre – register prevádzkových záznamov vozidiel a register osvedčení o zhode COC, čo sa významne dotkne podnikateľov, ktorí sú povinní zasielať údaje do týchto registrov (od výrobcov cez diagnostiku, technickú a emisnú kontrolu, údržbu, opravy až po predaj ojazdených áut či poisťovne a leasingovky).

Register prevádzkových záznamov je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR, do ktorého sa budú zaznamenávať mnohé údaje.

Medzi nimi napr. hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti tohto vozidla v rôznych životných situáciách počas jeho prevádzky až do jeho vyradenia z evidencie (cieľom vzniku registra je eliminovať neoprávnenú manipuláciu s hodnotou najazdených km), záznamy o technickej a emisnej kontrole, ai.

Rozsah povinne a bezodplatne nahlasovaných informácií určia vyhlášky, pričom napr. podnikatelia vykonávajúci diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo karosérií budú povinní nahlasovať informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane.

Lucia Marková

Pracujem v oblasti komunikácie so zákazníkmi viac ako 4 roky. Skúsenosti mám s telemarketingom a adresným marketingom pre viacero B2B oblasti. Pomohla som s predajom Herbalife, kancelárskeho vybavenia a pôsobila som aj vo finančnom sektore.

Páčil sa Ti článok? Daj nám Like a zdieľaj ho svojmu okoliu. Ďakujeme 🙂