Online Marketing

Online MarketingOnline Marketing, ktorý zarába 📈 Povient vie, že internetový marketing ako celok je viacnásobne dôležitejší, ako zameranie na webdesign, SEO alebo PPC reklama 📜

Online marketing je súčasťou celkovej marketingovej štruktúry.

Marketing znamená, predávať častejšie viac tovaru väčšiemu množstvu zákazníkov a získavať za to viac peňazí 💸

Obecne táto definícia platí aj pre online marketing. Aktivity pre podporu a rast tržieb sa odohrávajú v internetovom prostredí 👀

Venuj sa svojmu obchodu a nechaj si pomáhať od Povient vo svete internetového marketingu.

Presvedč sa, že spolupráca s Povient je cenovo dostupná a prináša do života skutočnú pohodu 🍀

Povient je POctivý VIrtuálny asistENT pre outsourcing služieb back office. Zadaj mu úlohu a do 24 hod. ⏰ začína pracovať. Chceš vedieť, koľko zaplatíš? Checkni ☑ si cenu.

Cenová ponuka Cenová ponuka »

Služby online marketingu

 • Webová analytika.
 • SEO Optimalizácia.
 • PPC kampane.
 • Internetová reklama.
 • Komunikácia na sociálnej sieti.
 • E-mail marketing.
 • Public relations.
 • Newsletters stratégie.

Keď internetový marketing nefunguje

Firmy, ktoré nemajú zvládnutý internetový marketing sa najčastejšie dopúšťajú nasledujúcich chýb:

 • Nepoznajú presne svoje ciele.
 • Majú nerealistické očakávania.
 • Nepoznajú dostatočne svojich zákazníkov.
 • Nevedia, čo chcú a koľko za to zaplatiť.
 • Nepoznajú a podceňujú svoju konkurenciu.
 • Nemajú interné fungovanie firmy a logistiku.

Výsledok je v lepšom prípade nízky zisk. V horšom prípade veľká strata.

Online marketing znamená predovšetkým realizáciu

Nápadov z oblasti internetového marketingu je veľa. Horšia je ich realizácia. Dokonale zvládnutá praktická časť rozhoduje o tom, či bude váš internetový marketing úspešný alebo pôjde do zániku.

Ako vyzerá internetový marketing s Povient

 • Analyzujeme situáciu.
 • Analyzujeme vašu firmu.
 • Realizujeme prieskum trhu.
 • Tvoríme stratégiu.
 • Budujeme značku (branding).
 • Mediálne plánovanie.
 • Testujeme.
 • Meriame, kontrolujeme a vyhodnocujeme.
 • Vymýšľame reklamné aktivity.
 • Dbáme na kontinuálny marketing.
 • Budujeme public relations (PR) aktivity.

Čo odlišuje internetový marketing s Povient od konkurencie

Strategický marketing. Ponúkame viac, ako len marketingový mix, podlinkovú alebo nadlinkovou komunikáciu alebo branding. Cieľom je dlhodobo pomáhať s tým najdôležitejším. So strategickým marketingom.

Ten zahŕňa segmentáciu, zacielenie a poziciovanie značky. Ak neviete, na koho sa zamerať, ak svojich zákazníkov detailne nepoznáte a neviete, akú hodnotu im budete ponúkať, sú všetky taktické prostriedky (ako je napr. reklama) oveľa menej účinné.

Tvrdo premýšľame. Marketing vyžaduje kreatívne mozgy, ktoré dokážu tvrdo premýšľať nad problémom. Spolupracujeme s tými najlepšími, ktorí potom úspešne riešia Tvoje problémy.

Komplexný prístup. Neposkytujeme len niekoľko služieb. Internetový marketing Povient pokrýva kompletné spektrum služieb (full-service). Ak sa v Tvojej firme predstaví nepríjemná telefonistka alebo je produkt nekvalitný, potom sú všetky peniaze do tej doby vynaložené na získanie zákazníka „vyhodené z okna“.

Pracujeme na všetkých frontoch, aby bol zákazník s produktmi (tovarom a službami) našich klientov úplne spokojný.

Zameranie sa na Tvoj zisk. Pri každej činnosti sa pýtame: „Naozaj toto nášmu klientovi zarobí?“ A „Nešlo by urobiť niečo, čo by klientovi zarobilo ešte viac?“

Fakty. Nespoliehame sa na dojmy a názory. Internetový marketing nechápeme ako umenie, ale ako exaktnú vedu (v tomto smere zdieľame rovnaký názor ako David Ogilvy, Philip Kotler alebo Sergio Zyman). Testujeme, meriame a produkujeme skutočné fakty a konkrétne výsledky.

Skúsenosti. Naši ľudia sa pohybujú v oblasti marketingu od roku 1994. Za ten čas vieme, čo funguje a čo nefunguje.

Vzdelanie. Kladieme dôraz na neustále vzdelávanie sa. Naši konzultanti vyštudovali alebo študujú na vysokých školách informačné štúdiá, psychológiu, marketing, masmédiá alebo žurnalistiku.

Kreativita. Pripravíme Ti také stratégie a taktické postupy, ktoré umožnia zarobiť oveľa viac.

Špecializácia. Každý náš pracovník je špecializovaný na určitú oblasť, ktorej rozumie. Vďaka tomu môžeme vytvárať a realizovať komplexné služby.

Internet ako sprostredkovateľ. Internet chápeme ako marketingový prostriedok, nie cieľ.

 

Pytaj sa Virtualnej Asistentky

Máš otázky ohľadom Online Marketingu? Použi formulár alebo vyžiadaj si Cenovú ponuku »