Príbeh Povient™

Idea

Marec 2017

Vznik myšlienky vytvoriť business support pre back office – outsourcing.

 

Jún 2017

Hľadanie odpovedí na množstvo otázok. Hodiny strávené s diskusiou, prieskumom a komunikáciou za účelom zisťovania potrieb trhu. Tvorba tímu pre back office.

Hladanie

 

Akvizicia

September 2017

Aktívna akvizičná činnosť. Obchodné stretnutia, plnenie úloh, plánovanie stratégie a uspokojovanie potrieb klientov.

 

Marec 2018

Zmena designu, štruktúry a organizácie práce. Vystupovanie pod novou značkou POVIENT™ s významom POctivý VIrtuálny asistENT.

Zmeny

 

Budúcnosť

Virtuálny Asistent Povient má naozaj veľké ambície. Chce pomáhať všade, kde môže.

Povient má ambície vytvárať hodnotu a zastúpenia po celom Slovensku.